Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Cele

Naszym celem jest...

 

Wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych, poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

 

Staramy się osiągnąć ten cel, poprzez:


Pomoc w nauce:

Każdego dnia pomagamy dzieciom w odrabianiu prac domowych i pokonywaniu trudności w nauce.


Organizację czasu wolnego:

Zapewniamy dzieciom atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, poprzez zajęcia integracyjne, plastyczne, manualne, teatralne, a także quizy oraz konkursy.


Rozwijanie zainteresowań dzieci:

Organizujemy zajęcia twórcze, wspierające rozwój dzieci oraz pozytywnie wpływające na rozwój zainteresowań i uzdolnień.


Uczenie dzieci współpracy w grupie:

Organizujemy zajęcia integracyjne, rozmowy w grupie, wspólne wyjazdy, które umożliwiają lepsze poznanie się i wprowadzają rodzinną atmosferę.


Rozwijanie kultury osobistej:

Dbamy o to, by nasi podopieczni znali zasady savoir – vivre i stosowali je w codziennym życiu.


Nawiązywanie kontakt z rodzinami dzieci oraz instytucjami je wspierającymi:

Dbamy o dobre kontakty z rodzinami i opiekunami dzieci, współpracujemy z instytucjami, które mają na celu poprawę funkcjonowania środowiska wychowawczego.


Dbanie o to, by dzieciaki miały pełne brzuszki:

Zapewniamy podwieczorki, a także organizujemy dni kulinarne, ucząc dzieci samodzielnego przygotowywania posiłków.


Ponadto organizujemy zajęcia w ramach "Akcji Zima" i "Akcji Lato"

Redakcja strony: Cele Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Patrycja Kozieł-Pilarek [Kierownik Sekcji Opiekuńczo - Wychowawczej MOPS]2016-02-23 09:42:08
  • Aktualizacja publikacji:Majka Mariusz2016-02-23 09:43:34
  • Wytworzenie publikacji:Patrycja Kozieł-Pilarek [Kierownik Sekcji Opiekuńczo - Wychowawczej MOPS]2016-02-23 09:42:08
  • Zatwierdzenie informacji:Patrycja Kozieł-Pilarek [Kierownik Sekcji Opiekuńczo - Wychowawczej MOPS]2016-02-23 09:42:08
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl