Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Struktura / Dokumenty / Zarządzenia / 2018

2018

Kategoria: Powiązane pliki [ 46 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w styczniu 2018r., przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę. Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w styczniu 2018r., przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę. 18-01-16 12:17 70.23KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w styczniu 2018r., przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę.
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2018r. Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2018r. 18-01-16 12:18 53.99KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2018r.
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 18-01-16 12:18 56.63KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia cennika opłat na rok 2018, za korzystanie z pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia cennika opłat na rok 2018, za korzystanie z pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 18-01-22 11:24 89.61KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia cennika opłat na rok 2018, za korzystanie z pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze sprzętu komputerowego i monitorów ekranowych Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze sprzętu komputerowego i monitorów ekranowych 18-01-22 16:36 173.18KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze sprzętu komputerowego i monitorów ekranowych
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2018 roku. Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2018 roku. 18-02-07 12:39 54.88KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2018 roku.
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie wprowadzenie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie wprowadzenie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 18-02-15 11:52 249.74KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie wprowadzenie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu wyborów Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu wyborów Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 18-02-15 11:53 64.98KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu wyborów Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie powołania składu Komisji Skrutacyjnej oraz terminu przeprowadzenia wyborów do Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie powołania składu Komisji Skrutacyjnej oraz terminu przeprowadzenia wyborów do Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 18-02-15 11:53 58.79KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie powołania składu Komisji Skrutacyjnej oraz terminu przeprowadzenia wyborów do Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych 18-02-15 11:54 81.35KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem są: „Posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
w okresie od 01.04.2018 r do 31.12.2018r” Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem są: „Posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 01.04.2018 r do 31.12.2018r” 18-03-05 09:49 58.34KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem są: „Posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 01.04.2018 r do 31.12.2018r”
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach wymagających użytkowania drabin. Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach wymagających użytkowania drabin. 18-03-05 09:49 149.49KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach wymagających użytkowania drabin.
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2018r. Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2018r. 18-03-07 11:09 53.4KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2018r.
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C 18-04-18 09:23 121.55KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach i lokalach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach i lokalach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 18-05-09 10:55 63.57KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach i lokalach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania którego przedmiotem jest dostawa bonów towarowych dla osób korzystających z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od dni Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania którego przedmiotem jest dostawa bonów towarowych dla osób korzystających z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od dni 18-04-18 09:19 59.05KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania którego przedmiotem jest dostawa bonów towarowych dla osób korzystających z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od dni
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji.
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji. 18-04-18 09:19 55.13KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji.
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji stałej do przeprowadzenia naboru kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych. Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji stałej do przeprowadzenia naboru kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych. 18-05-16 12:06 55.09KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji stałej do przeprowadzenia naboru kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 18-05-24 15:17 125.11KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 18-06-06 11:14 94.66KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 18-06-29 11:36 56.54KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 18-06-29 11:37 54.7KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2018r. Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2018r. 18-06-29 11:37 53.68KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2018r.
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie magazynowania i postępowania z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi. Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie magazynowania i postępowania z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi. 18-06-29 11:38 283.12KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie magazynowania i postępowania z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi.
Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 18-06-29 11:41 56.31KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem są: „udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych”. Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem są: „udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych”. 18-07-17 07:40 58.21KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem są: „udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych”.
Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 18-07-17 07:41 54.01KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 18-07-20 08:02 54.94KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie powołania Komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkursów, przyznawania i wydawania nagród podczas festynu rodzinnego „Pożegnanie lata” w dniu 25 sierpnia 2018 r. organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społec Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie powołania Komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkursów, przyznawania i wydawania nagród podczas festynu rodzinnego „Pożegnanie lata” w dniu 25 sierpnia 2018 r. organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społec 18-08-28 14:49 71.8KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie powołania Komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkursów, przyznawania i wydawania nagród podczas festynu rodzinnego „Pożegnanie lata” w dniu 25 sierpnia 2018 r. organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społec
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach i lokalach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach i lokalach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 18-08-28 14:49 63.66KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach i lokalach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie letnim. Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie letnim. 18-10-23 08:31 58.35KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie letnim.
Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi wprowadzonego Zarządzeniem nr 09/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi wprowadzonego Zarządzeniem nr 09/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 czerwca 2013r. 18-12-20 08:15 65.76KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi wprowadzonego Zarządzeniem nr 09/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 czerwca 2013r.
Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie zmiany w załączniku do Zarządzenia nr 21/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cz Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie zmiany w załączniku do Zarządzenia nr 21/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cz 18-10-30 11:57 59.81KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie zmiany w załączniku do Zarządzenia nr 21/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cz
Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie zmiany w załączniku do Zarządzenia nr 22/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie zmiany w załączniku do Zarządzenia nr 22/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania 18-10-30 11:58 57.72KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie zmiany w załączniku do Zarządzenia nr 22/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 18-10-30 12:08 46.27KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem są: „Posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 02.01.2019 r do 31.12.2019r” Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem są: „Posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 02.01.2019 r do 31.12.2019r” 18-10-30 12:12 49.56KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem są: „Posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 02.01.2019 r do 31.12.2019r”
Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 18-10-30 12:17 57.74KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest: „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych w Czeladzi w Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest: „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych w Czeladzi w 18-11-14 09:35 59.27KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest: „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych w Czeladzi w
Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w 18-11-14 09:36 58.89KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w
Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 29 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 29 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 18-11-19 15:54 60.42KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 29 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w 18-12-19 10:44 48.48KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 18-12-19 10:47 45.25KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Windykacji Należności od Dłużników Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Windykacji Należności od Dłużników Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 18-12-20 07:56 69.58KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Windykacji Należności od Dłużników Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych. Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych. 19-01-02 14:20 54.13KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych.
Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Czeladź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Czeladź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi. 19-01-28 16:41 97.73KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Czeladź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie wprowadzenie regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Miasto Czeladź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie wprowadzenie regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Miasto Czeladź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi. 19-01-28 16:42 108.28KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie wprowadzenie regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Miasto Czeladź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi.

Redakcja strony: 2018 Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
 • Pierwsza publikacja:Ledwoń Dominik2017-12-21 11:30:34
 • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2016-10-18 11:32:56
 • Wytworzenie publikacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-10-18 11:32:27
 • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-10-18 11:32:27
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl